پروژه های عمرانی رفاهی :
اجرای عملیات طعمه گذاری برای جلوگیری از افزایش موشها در اسلام آباد نظامی

اجرای عملیات طعمه گذاری برای جلوگیری از افزایش موشها در اسلام آباد نظامی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری اسلام آباد نظامی اجرای عملیات طعمه گذاری برای کنترل جمعیت و جلوگیری از افزیش موشها در اسلام آباد نظامی انجام شد.

داود بنیادی دهیار اسلام آباد نظامی با بیان اینکه محل های طعمه گذاری و اجرای طرح ضربتی مبارزه با موشها با نصب بنرها و اطلاعیه به اهالی روستا اطلاع رسانی شد گفت: در اجرای این طرح نیازمند مشارکت و همکاری ساکنین در جهت حفظ و رعایت بهداشت محیط هستیم

او در ادامه گفت: از اهالی محترم در خواست می شود تا در دفع زباله های خانگی دقت کنند و از ریختن ضایعات به داخل مسیل ها و انهار خودداری کنند تا موش ها امکان دسترسی به مواد غذایی و آب را نداشته باشند.