پروژه های عمرانی رفاهی :
اختتامیه طرح تابستانی و معرفی امام جماعت مسجد امام حسین علیه السلام با حضور ریاست شورا و دهیار محترم برگزار گردید

اختتامیه طرح تابستانی و معرفی امام جماعت مسجد امام حسین علیه السلام با حضور ریاست شورا و دهیار محترم برگزار گردید