پروژه های عمرانی رفاهی :
افتتاح طرح مصباح الهدی امام حسن(ع) در مدرسه نرجس خاتون شهرک نظامی

افتتاح طرح مصباح الهدی امام حسن(ع) در مدرسه نرجس خاتون شهرک نظامی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری اسلام آباد نظامی طرح مصباح الهدی امام حسن(ع) با حضور رئیس اداره آموزش پرورش ناحیه یک ری،اعضای شورای اسلامی و دهیار شهرک نظامی افتتاح شد.

لام بذکر است طرح مصباح الهدی امام حسن (ع) مجموعه ای از فعالیتهاست که هرشهر و استانی بنا به بخشنامه ی ارسالی،که نام امام حسن (ع) برآنها گذاشته میشود باید اقداماتی را در شناساندن امام حسن (ع) به دانش آموزان انجام بدند.