پروژه های عمرانی رفاهی :
بازدید دهیار اسلام آباد نظامی از روند احداث پروژه ساختمان اداری شورای اسلامی و دهیاری

بازدید دهیار اسلام آباد نظامی از روند احداث پروژه ساختمان اداری شورای اسلامی و دهیاری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری اسلام آباد نظامی داود بنیادی دهیار روستا از روند پروژه احداث ساختمان اداری شورای اسلامی و دهیاری بازدید بعمل آورد.

وی در ادامه افزود:روند احداث پروژه پیشرفت خوبی داشته و امیدواریم تا پایان بهمن ماه سال جاری همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران مورد بهره برداری قرار گیرد.