پروژه های عمرانی رفاهی :
تجلیل از خانواده شهدا

تجلیل از خانواده شهدا

در حاشیه مراسم‌کلنگ زنی خانه بهداشت اسلام آباد نظامی از خانواده شهیدان محمد و ناصر کاویانی تجلیل بعمل آمد.