پروژه های عمرانی رفاهی :
حضور بخشدار مرکزی ری در جمع عزاداران حسینی شهرک نظامی

حضور بخشدار مرکزی ری در جمع عزاداران حسینی شهرک نظامی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری اسلام آباد نظامی بخشدار مرکزی ری در جمع عزاداران حسینی شهرک نظامی حضور به عمل آورد.