پروژه های عمرانی رفاهی :
صدور سند مالکیت برای منازل اسلام آباد نظامی

صدور سند مالکیت برای منازل اسلام آباد نظامی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری اسلام آباد نظامی اداره ثبت اسناد با همکاری دهیاری اسلام آباد نظامی اقدام به صدور سند مالکیت برای منازل مسکونی نموده است.

بنیادی دهیار نظامی افزود: از مزایای طرح صدور سند مالکیت روستایی وسعت بخشیدن به مالکیتهای مسکونی و تجاری واقع در بافتهای مسکونی روستاها و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در روستاهاست.