پروژه های عمرانی رفاهی :
مراسم کلنگ زنی و احداث مرکز بهداشت درمان شهرک نظامی

مراسم کلنگ زنی و احداث مرکز بهداشت درمان شهرک نظامی

 

مراسم كلنگ زني مركز بهداشت و درمان؛

شهرك نظامي با حضور جناب آقاي دكتر موسوي نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي تهران،ري،شميرانات،اسلامشهر و پرديس،جناب آقاي دكتر جمالي پور معاون محترم استاندار تهران و فرماندار ويژه شهرستان ري، سركار خانم دكتر فكوريان بخشدار محترم بخش مركزي شهرستان ري، جناب آقاي خليل آبادي عضو محترم شوراي اسلامي شهر تهران و رياست شوراي اسلامي شهرستان ري، رياست و اعضاي محترم شوراي اسلامي بخش مركزي ري و همچنين دهياران محترم تابعه بخش مركزي و اعضاي محترم شوراي اسلامي شهرك نظامي و سرپرست محترم دهياري شهرك نظامي جناب آقاي مهندس بنيادي