پروژه های عمرانی رفاهی :
نظافت و لایروبی معابر سطح شهرک توسط نیروهای خدمات شهری

نظافت و لایروبی معابر سطح شهرک توسط نیروهای خدمات شهری