پروژه های عمرانی رفاهی :
نمایی زیبا از بوستان بهشت روستای اسلام آباد نظامی که با رسیدگی مستمر نیروهای فضای سبز باعث ایجاد جلوه بسیار زیبا در سطح روستا گردیده است

نمایی زیبا از بوستان بهشت روستای اسلام آباد نظامی که با رسیدگی مستمر نیروهای فضای سبز باعث ایجاد جلوه بسیار زیبا در سطح روستا گردیده است