پروژه های عمرانی رفاهی :

خدمات دهیاری

اختتامیه طرح تابستانی و معرفی امام جماعت مسجد امام حسین علیه السلام با حضور ریاست شورا و دهیار محترم برگزار گردید

ادامه مطلب »